16 Mayıs 2017 Salı

BK Bitki Koruma Bölümü


Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesinin kuruluş yılı olan 1992 yılında kurulmuş olmakla birlikte lisans öğretimine 1998-1999 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Bitki Koruma Bölümü çalışmalarını 15 kişilik kadrosu ile devam ettirmektedir. Bölüm kadrosunda 1 profesör, 5 doçent ve 5 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bitki Koruma Bölümü, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ek olarak araştırma ve yayım faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Bölümün Anabilim Dalları Entomoloji ve Fitopatoloji olup, Entomoloji anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematodların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını araştırmaktadır. Fitopatoloji anabilim dalı ise kültür bitkilerinde hastalık oluşturan biyotik (fungus, virüs, bakteri, vb.) ve abiyotik faktörler, kültür alanlarında bulunan yabancı otların biyolojisi ve bunlarla mücadele olanakları üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

Araştırmalarında Kahramanmaraş ve çevre illerdeki bitkisel üretim alanlarındaki sorunlara ve bunlarla ilgili çözüm arayışlarına öncelik vermekle birlikte, yurtiçi ve yurtdışı bitki koruma konularına da duyarlılık gösterilmektedir.


AKADEMİK KADRO
Bölüm Olanakları
Bölüm araştırmalarını yürütüldüğü iki adet araştırma laboratuarı ile bitkilerin, bitki hastalıklarının ve böceklerin geliştirildiği tam kontrollü (sıcaklık, nem ve aydınlatma süresi) 3 adet büyütme odasına sahiptir. Laboratuarlarda bitki hastalıklarının teşhislerinde kullanılan moleküler çalışmalar için gerekli alt yapı bulunmaktadır.

Lisans Eğitim
Eğitim ve öğretimde de program dersleri,
Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bulunan benzer programlarla uyumlu hale getirilmiştir. Mezunları kamu ve özel sektör kuruluşlarında aranılan elemanlar olup, özellikle tarım ilaçları sektöründe tercih edilmektedirler.

                Bu doğrultuda, Kahramanmaraş ve çevre illerde kültür bitkilerinde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile bunların doğal düşmanlarının belirlenmesi, biyolojisi ve mücadele yöntemleri üzerinde araştırmalar yapmakta ve elde edilen sonuçları yayın faaliyetleri ile ilgili kesimlere ulaştırmaktadır.

Bitki Koruma lisans programı, bitkisel üretimin nitelik ve niceliğinin yükseltilmesinde en etkili birim olup, gerek üretici düzeyinde gerekse teknik eleman ve araştırıcı düzeyinde en fazla güncel bilgiye gereksinim duyulan bir alandır. Bunu sağlamak için bölüm öğretim elemanlarının sundukları birçok uygulamalı ve teorik dersler mevcuttur.

Lisansüstü Eğitim
Yüksek lisans ve doktora programları, eğitim ve araştırmada kaliteyi en üst seviyeye çıkaran unsurlardır. Bitki koruma bölümü de bunu ilke edinerek bu programları en üst seviyede tutma amacındadır.

İş olanakları
Bölüm mezunlarımız özel sektörde çok aranan elemanlardandır. Özellikle tarımsal ilaç firmaları ARGE faaliyetlerinde ve pazarlama elemanı olarak kendini iyi yetiştirmiş bölümümüz mezunlarını tercih etmektedir. Bunun dışında tarım bakanlığına bağlı tarım bakanlığına bağlı tüm birimleriyle birlikte Koruma Kontrol Genel müdürlüğüne bağlı karantina laboratuarlarında çalışabilmektedir.